You are here
Home > Cá Nhân > DMCA

DMCA

dmca

Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DM DMCA) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên mhktricks.org hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn chỉ cần cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin về bản quyền của bạn.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng do sự cố với công cụ tìm kiếm của chúng tôi, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả nội dung sẽ bị xóa, vui lòng gửi cho chúng tôi NHẤP liên kết trực tiếp đến từng ấn phẩm có chứa tài liệu bất hợp pháp của bạn. Chỉ trong trường hợp này, chúng tôi có thể đảm bảo loại bỏ tất cả nội dung.

Khi nhận được thông báo DMCA thích hợp hoặc khi mhktricks.org nhận thức khác rằng quyền bản quyền bị vi phạm, nó sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm càng sớm càng tốt. Bạn không cần phải chờ xác nhận từ chúng tôi về hành động này. Vui lòng cho phép 3-4 ngày làm việc để trả lời email. Lưu ý rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng.

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ nội dung được bảo vệ bản quyền trong các trang web / máy chủ của chúng tôi. Tất cả các bài đăng chỉ được thực hiện cho mục đích giáo dục và mọi nội dung được liên kết chỉ được lưu trữ trong các trang web của bên thứ ba. Vì quyền tự do ngôn luận được cho phép theo kiểu này, chúng tôi không tham dự bất kỳ loại vi phạm bản quyền nào!

Gửi thông báo vi phạm bằng văn bản đến địa chỉ email sau: vutienblog@gmail.com

Thủ Thuật Windows
Nếu link tải trong bài viết bị hỏng không tải được thì bạn có thể bình luận phía dưới bài viết hoặc có thể Email về vutienblog@gmail.com để được cập nhật link tải mới nhất và nhanh nhất có thể. Xin cám ơn!
https://vutienblog.com/

avatar
250
  Subscribe  
Thông báo
Top