You are here
Home > Posts tagged "vutienit"

Tạo video tranh vẽ tay, giúp tạo cảm giác chuyên nghiệp với VideoScribe

VideoScribe là phần mềm tạo ra các hình động bảng trắng tự động. VideoScribe là một công cụ trực quan để tạo ra các hình động bảng và giải thích video. Bạn có thể tạo một video trông như thể nó đang được vẽ bằng tay không có kiến ​​thức về hoạt hình. Phong cách này

Top