You are here
Home > USB Boot Cứu Hộ > Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3

Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3

huong dan tao usb boot cuu ho may tinh chuan uefi legacy multuboot 2016

Nối tiếp bài viết  “Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 2“. Ở phần 3 này mình sẽ cấu hình thêm bớt gói phần mềm Apps trong Windows 10 PE 64bit và 32bit.

Đây là phần quan trọng nhất để đánh giá 1 chiếc usb boot multiboot chuẩn UEFI và LEGACY có tốt hay không người ta dựa vào các gói phần mềm sử dụng được trong Windows PE. Vậy thế nào là tốt? tốt là vì nó đáp ứng đúng và đủ nhu cầu cho người sử dụng Windows PE quan trong nữa là không bị lỗi khi chạy phần mềm vậy gói phần mềm đi kèm của tác giả có tốt không? Để đánh giá nó  sau đây mình xin giới thiệu qua các nhóm gói tắt là nhóm Apps như tác giả đặt tên.

tao usb boot cu ho may tinh voi multiboot
tao usb boot cu ho may tinh voi multiboot

Trước khi đi vào giới thiệu mình sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh lại gói Apps có thể thêm hay bớt phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn ngay trên Windows đang sử dụng.

Trước tiên bạn lựa gói Appx64.iso hoặc Appx86.iso đi kèm với W10pe64W10pe32.wim và như đã giới thiệu ở phần 2 bạn chắc cũng đã hiểu nếu sử dụng Windows 10 PE 64 bit thì chỉ nên lựa chọn gói Appx64.iso và ngược lại nhé.

Đầu tiên bạn chọn  Appsx64.iso hoặc Appsx86.iso nếu là trên Win 8.1 hay Win 10 bạn nhấp đúp chuột để mount iso này ra ổ ảo rồi copy cả thư mục Apps ra ngoài chổ nào đó.

Nối tiếp bài viết  “Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 2“. Ở phần 3 này mình sẽ cấu hình thêm bớt gói phần mềm Apps trong Windows 10 PE 64bit và 32bit.

Đây là phần quan trọng nhất để đánh giá 1 chiếc usb boot multiboot chuẩn UEFI và LEGACY có tốt hay không người ta dựa vào các gói phần mềm sử dụng được trong Windows PE. Vậy thế nào là tốt? tốt là vì nó đáp ứng đúng và đủ nhu cầu cho người sử dụng Windows PE quan trong nữa là không bị lỗi khi chạy phần mềm vậy gói phần mềm đi kèm của tác giả có tốt không? Để đánh giá nó  sau đây mình xin giới thiệu qua các nhóm gói tắt là nhóm Apps như tác giả đặt tên.

tao usb boot cu ho may tinh voi multiboot
tao usb boot cu ho may tinh voi multiboot

Trước khi đi vào giới thiệu mình sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh lại gói Apps có thể thêm hay bớt phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn ngay trên Windows đang sử dụng.

Trước tiên bạn lựa gói Appx64.iso hoặc Appx86.iso đi kèm với W10pe64W10pe32.wim và như đã giới thiệu ở phần 2 bạn chắc cũng đã hiểu nếu sử dụng Windows 10 PE 64 bit thì chỉ nên lựa chọn gói Appx64.iso và ngược lại nhé.

Đầu tiên bạn chọn  Appsx64.iso hoặc Appsx86.iso nếu là trên Win 8.1 hay Win 10 bạn nhấp đúp chuột để mount iso này ra ổ ảo rồi copy cả thư mục Apps ra ngoài chổ nào đó.

goi ung dung Appsx64.iso va Appsx32.iso duoc tich hop
goi ung dung Appsx64.iso va Appsx32.iso duoc tich hop

Còn nếu trên Win 7 thì dùng Winrar giải nén iso ra 1 thư mục.

Sau khi có đươc thư mục Apps bạn truy cập vào đó chạy file PEMenu.exe (lưu ý bạn tắt phần mềm anti-virut trước để tránh phần mềm xóa hoặc không cho chạy). Bạn nhấp chuột vào biểu tượng PEMenu dưới taskbar chọn Settings

PEMenu o thanh taskbar
PEMenu o thanh taskbar

Giao diện cấu hình gói Apps có tên GUI Settings v.2.0.0.1

goi ung dung co ten Gui settings
goi ung dung co ten Gui settings

Như ta thấy có tổng cộng 10 nhãn( gọi là Item) tương ứng với 10 thư mục trong thư mục Apps.

co 10 thu muc con trong thu muc apps
co 10 thu muc con trong thu muc apps

và trong mỗi nhãn lại có các phần mềm trong đó

cac phan men ben trong goi apps
cac phan men ben trong goi apps

– Để thêm 1 nhãn khác cùng với các nhãn đã có sẵn ở thư mục Apps bạn tạo 1 thư mục mới đặt tên cho thư mục và ở gaio diện GUI Settings bạn bấm vào New Item chọn Create Menu

cach them ung dung vao apps
cach them ung dung vao apps

– Đặt tên cho Item mới tốt nhất là trùng với tên mà bạn đã vừa đặt cho thư mục mới

dat ten cho item
dat ten cho item

– Để có được biểu tượng trước Item vừa tạo bạn copy các phần mềm muốn thêm vào thư mục vừa tạo giả sử bạn copy phần mềm UltraISO.exe chẳng hạn thì muốn có icon ngoài item vừa tạo bạn đặt tên cho thư mục là News chẳng hạn copy phần mềm UltraISO vào đó và thêm dòng bên dưới vào

%CD%\News\UltraISOPortable.exe

Trong đó News là thư mục vừa tạo và UltraISOPortable.exe  là tên phần mềm muốn lấy Icon bấm Apply để thêm

Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3
Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3
phan men UltraISOPortable
phan men UltraISOPortable

– Để thêm 1 phần mềm vào nhãn mới tạo hay bất cứ nhãn nào ta nhấp chuột vào nhãn đó chọn Subitem>Create Item

khoi tao item
khoi tao item

– Đặt tên cho phần mềm, icon, và quan trọng là thêm đường dẫn vào khung Command thì mới chạy được phần mềm từ PE Menu, cả 2 khung bạn đều dùng đoạn mã như nhau ví dụ

%CD%\News\UltraISOPortable.exe
dat ten cho phan men
dat ten cho phan men

– Xong bấm Apply để áp dụng thêm phần mềm mới

xoa apps
xoa apps

– Để xóa 1 nhãn hay 1 phần mềm nào đó đơn giản bạn chỉ cần nhấp chuột vào phần muốn xóa chọn Delete.

Cuối cùng bạn có thể dùng phần mềm tạo iso đóng gói thư mục Apps thành Appx64.iso hoặc Appx86.iso lưu ý phải đặt đúng tên thì mới chạy được trong Windows PE phần sau mình sẽ viết rõ hơn vì sao lại như vậy.
 
goi ung dung Appsx64.iso va Appsx32.iso duoc tich hop
goi ung dung Appsx64.iso va Appsx32.iso duoc tich hop

Còn nếu trên Win 7 thì dùng Winrar giải nén iso ra 1 thư mục.

Sau khi có đươc thư mục Apps bạn truy cập vào đó chạy file PEMenu.exe (lưu ý bạn tắt phần mềm anti-virut trước để tránh phần mềm xóa hoặc không cho chạy). Bạn nhấp chuột vào biểu tượng PEMenu dưới taskbar chọn Settings

PEMenu o thanh taskbar
PEMenu o thanh taskbar

Giao diện cấu hình gói Apps có tên GUI Settings v.2.0.0.1

goi ung dung co ten Gui settings
goi ung dung co ten Gui settings

Như ta thấy có tổng cộng 10 nhãn( gọi là Item) tương ứng với 10 thư mục trong thư mục Apps.

co 10 thu muc con trong thu muc apps
co 10 thu muc con trong thu muc apps

và trong mỗi nhãn lại có các phần mềm trong đó

cac phan men ben trong goi apps
cac phan men ben trong goi apps

– Để thêm 1 nhãn khác cùng với các nhãn đã có sẵn ở thư mục Apps bạn tạo 1 thư mục mới đặt tên cho thư mục và ở gaio diện GUI Settings bạn bấm vào New Item chọn Create Menu

cach them ung dung vao apps
cach them ung dung vao apps

– Đặt tên cho Item mới tốt nhất là trùng với tên mà bạn đã vừa đặt cho thư mục mới

dat ten cho item
dat ten cho item

– Để có được biểu tượng trước Item vừa tạo bạn copy các phần mềm muốn thêm vào thư mục vừa tạo giả sử bạn copy phần mềm UltraISO.exe chẳng hạn thì muốn có icon ngoài item vừa tạo bạn đặt tên cho thư mục là News chẳng hạn copy phần mềm UltraISO vào đó và thêm dòng bên dưới vào

%CD%\News\UltraISOPortable.exe

Trong đó News là thư mục vừa tạo và UltraISOPortable.exe  là tên phần mềm muốn lấy Icon bấm Apply để thêm

Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3
Tạo Usb boot 2 chuẩn UEFI và Legacy với MultiBoot 2016 Phần 3
phan men UltraISOPortable
phan men UltraISOPortable

– Để thêm 1 phần mềm vào nhãn mới tạo hay bất cứ nhãn nào ta nhấp chuột vào nhãn đó chọn Subitem>Create Item

khoi tao item
khoi tao item

– Đặt tên cho phần mềm, icon, và quan trọng là thêm đường dẫn vào khung Command thì mới chạy được phần mềm từ PE Menu, cả 2 khung bạn đều dùng đoạn mã như nhau ví dụ

%CD%\News\UltraISOPortable.exe
dat ten cho phan men
dat ten cho phan men

– Xong bấm Apply để áp dụng thêm phần mềm mới

xoa apps
xoa apps

– Để xóa 1 nhãn hay 1 phần mềm nào đó đơn giản bạn chỉ cần nhấp chuột vào phần muốn xóa chọn Delete.

Cuối cùng bạn có thể dùng phần mềm tạo iso đóng gói thư mục Apps thành Appx64.iso hoặc Appx86.iso lưu ý phải đặt đúng tên thì mới chạy được trong Windows PE phần sau mình sẽ viết rõ hơn vì sao lại như vậy.
 
0 0 bỏ phiếu
Đánh giá bài viết

Thủ Thuật Windows

Nếu như trong quá trình bạn tải file Active về mà bị thông báo là "tệp chứa virus" và bị xóa thì hãy làm theo các bước sau trước khi tải về nhé:

Bước 1: Tắt Windows Defender (Win 10), bạn hãy làm theo các bước này để tắt Defender tạm thời nhé, sau khi Active xong, bạn có thể bật lại:
1. Mở ứng dụng Settings.
2. Trên cửa sổ Settings, bạn tìm và click chọn Update & security.
3. Tiếp theo click chọn Windows Defender.
4. Chuyển trạng thái tùy chọn Real-time protection sang OFF.

Bước 2: Ngoài ra, Nếu trong quá trình tải về mà bạn dùng trình duyệt Chrome hay Cốc Cốc thì sau khi file tải xong không được bấm "Hủy" mà bạn nên bấm tổ hợp phím “Ctrl + J” để vào phần quản trị download, tìm đến file mà bạn tải rồi click vào ô “Khôi phục tệp…” nhé.

Có một số trường hợp file Active tải về mặc định bị xóa, nếu gặp trường hợp này bạn cần chắc chắn rằng Windows Defender hay phần mềm diệt virus trên máy đã được tắt. Sau đó bạn bấm “Ctrl +J“, tại link tải active mà bạn vừa tải về đã bị xóa, bạn hãy click vào đó để trình duyệt tải lại một lần nữa và lần này là sẽ thành công.

BQT: VuTienBlog

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các ý kiến
Top
0
Bác có thắc mắc? Nhấn vào đây để bình luận!x
()
x