You are here
Home > Posts tagged "thủ thuật máy tính"

Những điều bạn cần biết về Window 8.1

Windows 8.1  là bản nâng cấp của Windows 8, một hệ điều hành được nghiên cứu và phát triển bởi Microsoft. Sau khi giới thiệu và phát hành dưới dạng beta công cộng vào tháng 6 năm 2013, Windows 8.1 được phát hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 và phát hành rộng rãi

Top