You are here
Home > Posts tagged "đi làm"

Đi làm! Đó là gì? Có Vất Vả Không?

di lam co vat va khong

Chắc hẳn nhiều bạn đọc cũng giống như tôi, đã đi làm từ khi còn rất nhỏ, từ cái tuổi mà người ta gọi là “tuổi ăn tuổi chơi”. Vậy mà tôi phải đi kiếm tiền từ khi còn học phổ thông, những tháng nghỉ hè hay những ngày được

Top