You are here
Home > Phần Mềm > Sandboxie 5.4 Full – Bảo vệ duyệt web an toàn

Sandboxie 5.4 Full – Bảo vệ duyệt web an toàn

Sandboxie 5.4

Chạy các chương trình cách ly với phần còn lại của hệ thống để đảm bảo bảo vệ khỏi phần mềm độc hại. Ngăn chặn bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với máy tính của bạn và điều hướng an toàn các trang web không an toàn hoặc văn bản phần mềm có khả năng bị nhiễm trong môi trường ảo.

Sandboxie 5.4
Sandboxie 5.4

Sandboxie có thể bảo vệ hệ điều hành của bạn khỏi những thay đổi không mong muốn bằng cách chạy các chương trình trong một khu vực biệt lập. Bằng cách này, một chương trình hộp cát không thể thực hiện các thay đổi vĩnh viễn đối với PC của bạn. Tương tự như vậy, bạn có thể chạy các trình duyệt web trong một “hộp”, điều này giúp bạn miễn nhiễm với tất cả các loại mối đe dọa đến từ Internet trong khi hoàn toàn bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Không chỉ vậy, nó cung cấp khả năng hộp cát ứng dụng email của bạn để bảo vệ bạn khỏi các tệp đính kèm bị nhiễm.

Bất chấp sự phức tạp vốn có của các quy trình đang chạy “chui”, ứng dụng này rất dễ sử dụng. Về mặt này, chương trình chính có thể được gọi từ Khay hệ thống để tạo bao nhiêu hộp cát tùy thích và ngừng chạy các ứng dụng. Ngoài ra, nó cho phép bạn định cấu hình các khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như cảnh báo chương trình, tích hợp hệ thống và khả năng tương thích phần mềm. Tuy nhiên, cách dễ nhất để hộp cát một ứng dụng là sử dụng lệnh tương ứng từ menu chuột phải.

Sandboxie 5.4 active
Sandboxie 5.4 active

Nhìn chung, Sandboxie khá hiệu quả trong việc bảo vệ hệ thống của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần chạy một chương trình có thể gây hại. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy ảo. Tuy nhiên, Sandboxie có vẻ hơi đắt tiền, chủ yếu là khi các công cụ hiệu quả như nhau được cung cấp miễn phí. Nó có hai phiên bản với giá cả và tính năng khác nhau: Home và Commercial.

Tải Sandboxie 5.4 Full Active

Download Sandboxie 5.4 Setup Link Fshare

Hướng dẫn cài đặt Sandboxie 5.4 Full Mới Nhất

Từ phiên bản Sandboxie 5.30: Phần mềm đã hoàn toàn miễn phí. Không yêu cầu kích hoạt khi sử dụng

http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=5049
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=9866
http://rsc.gov.vn/SitePages/chitietHoiDap.aspx?item=3796
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=128027
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=4740
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1402
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=125715
http://data.houstontx.gov/datarequest/ec5dba64-7231-429f-adb5-fad3af867739
http://www.portsaid.gov.eg/citizens/complaints/Lists/complain2016/DispForm.aspx?ID=6707
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12467
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=12361
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0-d2f9-4edf-ad98-33fea1047c0e&ID=4027
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=868
https://www.transport.gov.za/web/dichvuseo/home/-/blogs/bao-gia-may-xuc-lat-trung-quoc-chinh-hang-moi-nhat
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/mythinh/home/-/blogs/bao-gia-may-xuc-lat-trung-quoc-chinh-hang-moi-nhat
http://www.jsm.gov.my/web/dichvuseo/home/-/blogs/bao-gia-may-xuc-lat-trung-quoc-chinh-hang-moi-nhat
https://www.contratacionbogota.gov.co/web/dichvuseo/home/-/blogs/bao-gia-may-xuc-lat-chinh-hang-tot-%26-moi-nhat-2021
https://cityofkozani.gov.gr/web/dichvuseovip/home/-/blogs/bao-gia-may-xuc-lat-trung-quoc-chinh-hang-moi-nhat


http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=5050
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=9868
http://rsc.gov.vn/SitePages/chitietHoiDap.aspx?item=3797
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=128029
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=4741
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1404
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=125716
http://data.houstontx.gov/datarequest/0decdcc9-5e1b-418b-8b49-eaf7993f8713
http://www.portsaid.gov.eg/citizens/complaints/Lists/complain2016/DispForm.aspx?ID=6708
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12468
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=12362
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0-d2f9-4edf-ad98-33fea1047c0e&ID=4026
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=869
https://www.transport.gov.za/web/dichvuseo/home/-/blogs/may-ui-trung-quoc-chinh-hang-gia-tot-moi-nhat-2021
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/mythinh/home/-/blogs/may-ui-trung-quoc-chinh-hang-gia-tot-moi-nhat-2021
http://www.jsm.gov.my/web/dichvuseo/home/-/blogs/may-ui-trung-quoc-chinh-hang-gia-tot-moi-nhat-2021
https://www.contratacionbogota.gov.co/web/dichvuseo/home/-/blogs/may-ui-trung-quoc-chinh-hang-tot-%26-moi-nhat-2021
https://cityofkozani.gov.gr/web/dichvuseovip/home/-/blogs/may-ui-trung-quoc-chinh-hang-gia-tot-moi-nhat-2021
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=5051
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=9870
http://rsc.gov.vn/SitePages/chitietHoiDap.aspx?item=3798
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=128030
http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=4744
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1405
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=125720
http://data.houstontx.gov/datarequest/abef4c15-f0a6-4ab5-a20e-81b4cd690685
http://www.portsaid.gov.eg/citizens/complaints/Lists/complain2016/DispForm.aspx?ID=6711
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12473
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=12375
https://www.gov.bn/Lists/Event%20Registration/Item/displayifs.aspx?List=e428a6b0-d2f9-4edf-ad98-33fea1047c0e&ID=3906
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=886
https://www.transport.gov.za/web/dichvuseo/home/-/blogs/xe-nang-hang-nhat-ban-chinh-hang-gia-tot-nhat-2021
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/mythinh/home/-/blogs/xe-nang-hang-nhat-ban-chinh-hang-gia-tot-nhat-2021
http://www.jsm.gov.my/web/dichvuseo/home/-/blogs/xe-nang-hang-nhat-ban-chinh-hang-gia-tot-nhat-2021
https://www.contratacionbogota.gov.co/web/dichvuseo/home/-/blogs/xe-nang-hang-nhat-ban-chinh-hang-gia-tot-nhat-2021
https://cityofkozani.gov.gr/web/dichvuseovip/home/-/blogs/xe-nang-hang-nhat-ban-chinh-hang-gia-tot-nhat-2021

http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=5071
https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=9893
http://rsc.gov.vn/SitePages/chitietHoiDap.aspx?item=3855
https://www.tourism.gov.za/Lists/Site%20Feedback/DispForm.aspx?ID=128047
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1416
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=125736
http://data.houstontx.gov/datarequest/52c8fcb7-5647-4879-8f57-7c832ce866ba
http://www.portsaid.gov.eg/citizens/complaints/Lists/complain2016/DispForm.aspx?ID=6799
http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12673
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=12397
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=887
https://www.transport.gov.za/web/dichvuseo/home/-/blogs/website-oc-truyen-tranh-online-mien-phi-2021
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/mythinh/home/-/blogs/website-%C4%91oc-truyen-tranh-online-mien-phi-2021
http://www.jsm.gov.my/web/dichvuseo/home/-/blogs/website-%C4%91oc-truyen-tranh-online-mien-phi-2021
https://www.contratacionbogota.gov.co/web/dichvuseo/home/-/blogs/website-doc-truyen-tranh-online-mien-phi-2021
https://cityofkozani.gov.gr/web/dichvuseovip/home/-/blogs/website-oc-truyen-tranh-online-mien-phi-2021
0 0 bỏ phiếu
Đánh giá bài viết

Thủ Thuật Windows

Nếu như trong quá trình bạn tải file Active về mà bị thông báo là "tệp chứa virus" và bị xóa thì hãy làm theo các bước sau trước khi tải về nhé:

Bước 1: Tắt Windows Defender (Win 10), bạn hãy làm theo các bước này để tắt Defender tạm thời nhé, sau khi Active xong, bạn có thể bật lại:
1. Mở ứng dụng Settings.
2. Trên cửa sổ Settings, bạn tìm và click chọn Update & security.
3. Tiếp theo click chọn Windows Defender.
4. Chuyển trạng thái tùy chọn Real-time protection sang OFF.

Bước 2: Ngoài ra, Nếu trong quá trình tải về mà bạn dùng trình duyệt Chrome hay Cốc Cốc thì sau khi file tải xong không được bấm "Hủy" mà bạn nên bấm tổ hợp phím “Ctrl + J” để vào phần quản trị download, tìm đến file mà bạn tải rồi click vào ô “Khôi phục tệp…” nhé.

Có một số trường hợp file Active tải về mặc định bị xóa, nếu gặp trường hợp này bạn cần chắc chắn rằng Windows Defender hay phần mềm diệt virus trên máy đã được tắt. Sau đó bạn bấm “Ctrl +J“, tại link tải active mà bạn vừa tải về đã bị xóa, bạn hãy click vào đó để trình duyệt tải lại một lần nữa và lần này là sẽ thành công.

BQT: VuTienBlog

Subscribe
Thông báo
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các ý kiến
Top
11
0
Bác có thắc mắc? Nhấn vào đây để bình luận!x
()
x